Erilaiset standardit

Standardit ovat asiakirjoja, jotka on laadittu yhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yleisesti standardi on standardisoimisjärjestön ja asiantuntijoiden yhteistyön tulos, mutta myös yrityksillä voi olla myös omia standardeja tukemaan toimintaansa. Yleisesti standardit sisältävät määritelmän siitä, miten asiat tulee toteuttaa, jotta tuote, asia tai menetelmä olisi standardin mukainen.

Konfliktimineraalit

Euroopan unionin asetuksen 2017/821 tavoitteena on saavuttaa mineraalien vastuullinen kauppa konfliktialueilta tai korkean riskin alueilta. Asetuksen tarkoituksena on tehdä mineraalien tuotannosta ja maahantuonnista vastuullisempaa. Asetus pyrkii estämään konfliktien hyödyntämistä mineraalien hankkimisessa ja estämään kaivostyöläisten hyväksikäyttöä sekä riistoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2021.

ELV direktiivi

ELV on Euroopan unionin direktiivi, joka määrittelee tavoitteet ja velvollisuudet romuajoneuvojen kierrättämisestä ja vaarallisten kemikaalien käytöstä uusissa ajoneuvoissa. ELV tulee sanoista End of Life Vehicle.

Direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE-direktiivi)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eli SER tai kansainvälisemmin WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista tänä päivänä. Romun määrä kasvaa uusien laiteinnovaatioiden tihentyessä ja laitteiden vanhentuessa. WEEE koostuu erilaisista materiaaliyhdistelmistä sisältäen niin haitallisia materiaaleja kuin arvokkaita jalometalleja sekä muita tärkeitä materiaaleja.

JIS standardi

JIS tulee sanoista Japanese Industrial Standard ja se on Japanin teollinen standardisoimisjärjestön JISC:n (Japanese Industrial Standards Committee) vahvistamien standardien tunnus.

DIN standardit

DIN standardit ovat saksalaisen standardisoimisjärjestön vahvistamia standardeja. DIN lyhenne tulee sanoista Deutsches Institut für Normung, joka on siis järjestön nimi. DIN on perustettu vuonna 1917 Berliinissä ja se on voittoa tavoittelematon järjestö. DIN:n kuuluu lukuisia jäseniä ja jäseninä voi olla mm. yhdistykset, yksittäiset yritykset, viranomaiset, teollisuuden-, kaupan- ja tutkimuksen järjestöt. DIN rahoittaa toimintaansa myös jäsenmaksuilla.

BS standardit

BS on etuliite BSI Group:n eli British Standards Institution standardeille. BSI on Britannian kansallinen standardoimisjärjestö, joka omien standardien lisäksi vahvistaa mm. EN-standardeja, jolloin standardi saa etuliitteen BS-EN. Järjestö on perustettu vuonna 1901 ja se on vanhin kansallinen standardisoimisjärjestö. BS standardit luodaan hyödyntäen BS 0 A standard for standards -standardia, joka siis määrittelee BS -standardin kehityksen, muodon ja laadinnan eli se on siis standardi BS -standardeille.

ASTM standardit

ASTM International on kansainvälinen standardisoimisjärjestö. ASTM tulee sanoista American Society for Testing and Materials. Järjestö on perustettu 1898 ja sen pääkonttori sijaitsee Pennsylvaniassa. Toimipisteitä ASTM:llä on Belgiassa, Kanadassa, Kiinassa, Meksikossa ja Washington D.C:ssä. ASTM standardeja on kehitetty laajasti eri teollisuuden aloille kuten teräs-, talonrakennus-, öljy-, muovi-, ympäristö- ja tekstiilialoille.

ISO standardit

ISO eli International Organization for Standardization on laajin kansainvälinen itsenäinen voittoa tavoittelematon standardisoimisjärjestö. ISO:n jäseniä ovat mm. kansalliset standardisoimisjärjestöt, kuten SFS, DIN ja JIS sekä lukuisat muut. ISO on perustettu vuonna 1947 ja järjestön pääkonttori on Sveitsin Genevessä. Organisaation nimeksi päätettiin ISO, joka tulee kreikan sanoista Isos, joka taas tarkoittaa yhdenvertaista.

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit

Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit eli Food Contact Materials (FCMs) ovat materiaaleja ja tarvikkeita, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa kuten ruokailuastiat, elintarvikepakkaukset ja ruoanvalmistuslaitteet. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista on laadittu Euroopan unionin asetus 1935/2004. Käytettävien materiaalien tai tarvikkeen tulee olla riittävän inerttejä, ettei ne vaaranna ihmisten terveyttä, muuta elintarvikkeen koostumusta tai heikennä elintarvikkeen aistinvaraisia ominaisuuksia.