REACH

REACH on Euroopan unionin asetus (1907/2006), jossa määritetään vaatimukset kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ja sen tarkoituksena on suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä, parantaa Eu:n kilpailukykyä, edistää kehitystä vaihtoehtojen osalta ja varmistaa kemikaalien vapaa liikkuminen Euroopan unionin sisällä. REACH Read more…

Muut tuotteiden materiaalirajoitukset

Yleisesti Euroopan unioni on velvoittaneet valmistajat vastaamaan tuotteisiinsa turvallisuudesta. Valmistajat ovat vastuussa, että tuotteensa vastaavat turvallisuus-, terveys- ja ympäristönsuojeluvaatimuksia. Myös maahantuojilla on omat velvollisuudet ja vaatimukset.  Useimmat tavarat voivat liikkua Euroopan unionin sisällä vapaasti, mutta erityissääntöjä on laadittu valmisteveron alaisille tuotteille ja kemikaaleille sekä alv-velvollisuudet voivat vaihdella tuotteen, vastaanottajan ja Read more…

RoHS

RoHS tulee sanoista Restriction of Hazardous Substances, joka viittaa Euroopan unionin direktiiviin The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Direktiivi vaikuttaa koko elektroniikkateollisuuteen sekä valtaosaan sähkö- ja elektroniikkalaitteista. Direktiivi rajoittaa tiettyjen haitallisten kemikaalien käyttöä laitteissa ja asettaa velvollisuuksia valmistajalle, maahantuojalle ja myyjälle. RoHS Read more…

SAE

SAE eli SAE International on yhdysvaltalainen standardisoimisjärjestö, joka autoalan lisäksi kattaa myös ilmailu ja autoelektroniikan aloihin. SAE on lyhenne sanoista Society of Automotive Engineers, joka oli järjestön aikaisempi nimi. SAE on voittoa tavoittelematon koulutus- ja tieteellinen organisaatio, jonka juuret ulottuvat 1900-luvun alkuun. SAE:ssa on lukuisia jäseniä ja toiminta on kansainvälistä. Read more…

MIL

MIL eli United States Military Standard on yhdysvaltalainen puolustusvoimien standardi, jota kutsutaan myös nimillä United States Defense Standard, MIL-STD, MIL-SPEC tai MilSpecs. MIL standardit kehitetään Yhdysvaltain puolustusministeriössä (US Department of Defense). MIL standardien tarkoituksena on parantaa yhteensopivuutta puolustusjärjestelmien kesken, antaa tarkat kuvaukset sotilaallisten laitteiden ja laitteiden suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton Read more…

Erilaiset standardit

Standardit ovat asiakirjoja, jotka on laadittu yhteistyöperiaatteiden mukaisesti. Yleisesti standardi on standardisoimisjärjestön ja asiantuntijoiden yhteistyön tulos, mutta myös yrityksillä voi olla myös omia standardeja tukemaan toimintaansa. Yleisesti standardit sisältävät määritelmän siitä, miten asiat tulee toteuttaa, jotta tuote, asia tai menetelmä olisi standardin mukainen.

Konfliktimineraalit

Euroopan unionin asetuksen 2017/821 tavoitteena on saavuttaa mineraalien vastuullinen kauppa konfliktialueilta tai korkean riskin alueilta. Asetuksen tarkoituksena on tehdä mineraalien tuotannosta ja maahantuonnista vastuullisempaa. Asetus pyrkii estämään konfliktien hyödyntämistä mineraalien hankkimisessa ja estämään kaivostyöläisten hyväksikäyttöä sekä riistoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2021.

ELV direktiivi

ELV on Euroopan unionin direktiivi, joka määrittelee tavoitteet ja velvollisuudet romuajoneuvojen kierrättämisestä ja vaarallisten kemikaalien käytöstä uusissa ajoneuvoissa. ELV tulee sanoista End of Life Vehicle.

Direktiivi sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE-direktiivi)

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromu eli SER tai kansainvälisemmin WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment) on yksi nopeimmin kasvavista jätevirroista tänä päivänä. Romun määrä kasvaa uusien laiteinnovaatioiden tihentyessä ja laitteiden vanhentuessa. WEEE koostuu erilaisista materiaaliyhdistelmistä sisältäen niin haitallisia materiaaleja kuin arvokkaita jalometalleja sekä muita tärkeitä materiaaleja.

JIS standardi

JIS tulee sanoista Japanese Industrial Standard ja se on Japanin teollinen standardisoimisjärjestön JISC:n (Japanese Industrial Standards Committee) vahvistamien standardien tunnus.