Materiaalivalinta

Materiaalivalinta on tärkeä osa tuotekehitystä. Materiaaleja kehitetään jatkuvasti enemmän ja tutkimukseen vaikuttaa mm. materiaalien vaatimustason kasvu, taloudelliset näkökulmat sekä ympäristön suojeleminen. Materiaalivalinnalla valitaan myös materiaalin käsittelyt kuten lämpökäsittelyt tai valmistustapa. Materiaalivalinnassa tulee huomioida myös lainsäädäntö, materiaalirajoitukset ja tuotteen kierrätys tai hävitys. Materiaalivalinnan apuna voidaan käyttää tietokoneavusteisia ohjelmistoja kuten tietopankkeja ja Read more…

Valurauta

Valurauta on raudan ja hiilen seos, missä on lisänä muitakin seosaineita ominaisuuksia parantamaan tai vain epäpuhtauksina. Valuraudaksi kutsutaan tyypillisesti seosta, jossa on rautaa vähintään 50% ja hiiltä yli 2,1%. Valurauta on helposti valettavissa ja sitä käytetään monella eri teollisuuden alalla. Valuraudat ovat lämpökäsiteltävissä, koneistettavia ja ne voidaanmyös pintakäsitellä. Valuraudan esimerkkituotteita Read more…

Tina

Tunnus:Sn Järjestysluku: 50 Luokka: Metalli CAS numero: 7440-31-5 Tina materiaalina Tina on  väriltään hopeisen valkoinen metalli, joka on pehmeä, taottava metalli ja tina ei liukene veteen. Tinaa käytetään yleisesti seostettuna muihin metalleihin kuten kuparin kanssa muodostaen pronssia tai seostettuna lyijyn kanssa muodostaen juotostinaa. Tinaa käytetään myös pinnoitteena. Tinapinnoitusta eli tinausta Read more…

Pronssi

Pronssi on tyypillisesti kuparin ja tinan seos, jota kutsutaan myös nimellä vaski. Pronssiksi luokitellaan myös muut kupariseokset paitsi sinkin ja nikkelin kupariseos. Kupari-sinkki seosta kutsutaan messingiksi. Muita pronssilaatuja ovat mm. alumiinipronssit, fosforipronssit, tinapronssi, tinalyijypronssi, piipronssit, berylliumpronssit ja punametallit. Pronsseilla on tyypillisesti hyvä korroosionkesto, sähkön- ja lämmönjohtavuus sekä hyvät mekaaniset ominaisuudet.  Read more…

Ruostumaton teräs

Ruostumaton teräs on luja, sitkeä ja korroosionkestävä metalliseos. Ruostumattomia teräksiä voidaan valmistaa eri menetelmin ja eri seosaineilla. Ruostumattomassa teräksessä on tyypillisesti kromia vähintään 10,5 %. Muita tyypillisiä seosaineita ovat nikkeli ja molybdeeni. Ruostumattomia teräksiä käytetään mm. rakennusteollisuudessa ja elintarviketeollisuudessa kuten aterimissa ja kodinkoneissa. Ruostumattomat teräkset voidaan jakaa austeniittisiin, ferriittisiin, austeniittis-ferriittisiin Read more…

Teräkset

Teräkset ovat muovattavia, kestäviä, lujia ja lämpöäjohtavia rautaa ja hiiltä sisältäviä metalliseoksia, joita hyödynnetään laajasti eri teollisuuden aloilla. Terästen ominaisuudet muuttuvat rakenteen, prosessoinnin ja seosaineiden mukaan ja teräslaatu valitaan kohteen tarpeiden mukaisesti. Teräslaatuja ovat mm. hiiliterässeokset, seosteräkset ja ruostumattomat teräkset. Teräksiä voidaan valmistaa ja prosessoida eri menetelmin kuten takoa, valaa, Read more…

PUR – Polyuretaani

Nimi: Polyuretaani, PUR, PU Luokka: Polymeeri  PUR materiaalina PUR muovi on laajasti käytetty, edullinen ja hyvät ominaisuudet omaava tekninen kertamuovi. Polyuretaania käytetään mm. eristeissä, maaleissa ja laakereissa. PUR muovilaatujen ominaisuudet muuttuvat paljon seosaineiden ja reaktio aineen ansiosta. Polyuretaanin tunnetuin käyttö on vaahtomuovina ja eristeenä. Polyuretaania on saatavilla eri olomuodoissa kuten Read more…

PS – Polystyreeni

Nimi: Polystyreeni Kaava: (C8H8)n Luokka: Polymeeri  CAS-numero: 9003-53-6 PS materiaalina Polystyreeni eli PS on kirkas, jäykkä, edullinen, kiiltävä valtamuoveihin kuuluva amorfinen kestomuovi. PS muovia käytetään mm. mainostuotteissa, opasteissa, tyhjiömuovattavissa kappaleissa ja kertakäyttötuotteissa. Polystyreenin ominaisuuksia kuten lämmönkestoa, iskulujuutta, jäykkyyttä ja kemikaalienkestoa voidaan parantaa seostamalla. PS muovilaatuja ovat mm. EPS, SB, HIPS, Read more…

PTFE – Polytetrafluorietyleeni

Nimi: Polytetrafluorieteeni Kaava: (C2F4)n Luokka: Polymeeri CAS-numero: 9002-84-0 PTFE materiaalina PTFE muovi on valkea, pehmeä, pienen kitkakertoimen omaava, lähes reagoimaton,  tekninen kestomuovi. PTFE muovia käytetään mm. pinnoitteena. PTFE tunnetaan yleisimmin tuotenimellä Teflon. Muita tuotenimiä ovat Fluon, Hostaflon, PTFE G400 ja Tecaflon PTFE. PTFE muovin ominaisuuksia voidaan muuttaa seostamalla mm. lasilla, Read more…

PVC – Polyvinyylikloridi

Nimi: Polyvinyylikloridi Kaava: (C2H3Cl)n Luokka: Polymeeri CAS-numero: 9002-86-2 PVC materiaalina PVC on laajasti käytetty, kova, mittatarkka, vedenpitävä, säänkestävä, sähköä eristävä, edullinen, valtamuoveihin kuuluva kestomuovi. PVC muovia käytetään sekä puhtaana että seostettuna. Seostuksella voidaan lisätä mm. lämpötilojen kestoa ja joustavuutta. PVC laatuja ovat mm. PVC-U, PVC-C ja PVC-P. PVC muovia voidaan Read more…