Varastoseuranta

Varastonseurannalla tarkoitetaan varaston käytön seuraamista ja hallintaa. Seurataan mitä tavaraa menee varastoon, mitä sieltä otetaan ja mikä osasto tavaraa tarvitsee. Varastonhallinnalla saadaan selville mm. materiaalivirrat ja varastonkiertonopeudet. Varastoja on erilaisia kuten perusvarasto, varmuusvarasto, puskurivarasto, sesonkivarasto ja prosessivarasto. Toimivalla varastonhallinnalla voidaan vaikuttaa yrityksen liiketoimintaan, ostotoimintaan, työprosesseihin ja pääoman hallintaan. Pienessä yrityksessä Read more…

Viherpassivointi

Viherpassivointia eli viherkromatointia käytetään tyypillisesti sähkösinkittyjen pintojen passivointiin. Passivoinnilla muodostetaan ohut lisäkerros pinnoitteen päälle ja sillä mm. estetään valkoruosteen muodostuminen tuotteen pintaan, parannetaan kestävyyttä ja muutetaan tuotteen ulkonäköä.

REACH

REACH on Euroopan unionin asetus (1907/2006), jossa määritetään vaatimukset kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH tulee sanoista Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ja sen tarkoituksena on suojella ihmisen terveyttä ja ympäristöä, parantaa Eu:n kilpailukykyä, edistää kehitystä vaihtoehtojen osalta ja varmistaa kemikaalien vapaa liikkuminen Euroopan unionin sisällä. REACH Read more…

Materiaalivalinta

Materiaalivalinta on tärkeä osa tuotekehitystä. Materiaaleja kehitetään jatkuvasti enemmän ja tutkimukseen vaikuttaa mm. materiaalien vaatimustason kasvu, taloudelliset näkökulmat sekä ympäristön suojeleminen. Materiaalivalinnalla valitaan myös materiaalin käsittelyt kuten lämpökäsittelyt tai valmistustapa. Materiaalivalinnassa tulee huomioida myös lainsäädäntö, materiaalirajoitukset ja tuotteen kierrätys tai hävitys. Materiaalivalinnan apuna voidaan käyttää tietokoneavusteisia ohjelmistoja kuten tietopankkeja ja Read more…

Särmäys

Särmäys on muovausmenetelmä, jossa tyypillisesti ohutlevyyn aiheutetaan pysyviä muodonmuutoksia särmäyspuristimella. Särmäystä käytetään yleisesti alle 3 mm paksujen metallista valmistettujen ohutlevyjen työstämiseen. Muita vastaavia menetelmiä ovat mm. taivutus ja kulmaus. Särmäyksessä ohutlevy taivutetaan särmäyspuristimella haluttuun kulmaan tai muotoon. Särmäysmenetelmiä ovat mm. vapaataivutus, litistys, pohjaaniskutaivutus, u-taivutus, loveaminen ja taivutus elastista vastinta käyttäen. Read more…

Taivutus

Taivutus on muovausmenetelmä, jossa kappaleeseen aiheutetaan pysyviä muodonmuutoksia. Taivutusta käytetään tyypillisesti alle 3 mm paksujen metallista valmistettujen ohutlevyjen työstämiseen. Muita vastaavia menetelmiä ovat mm. särmäys ja kulmaus. Taivutuksessa ohutlevy puristetaan kiinni halutun taitoskohdan vierestä kiinni taivutuskoneen pöytään ja nivelöidyn taivuttimen avulla taivutetaan ohutlevy haluttuun kulmaan tai muotoon. Taivutusmenetelmiä ovat mm. Read more…

Liimaus

Liimaus on liittämismenetelmä, jossa kaksi tai useampi kappale kiinnitetään toisiinsa liiman avulla. Liimoja on erilaisia ja ne soveltuvat eri materiaaleille ja eri kohteisiin. Liimat ovat tyypillisesti nestemäisiä aineita, jotka levitetään liimattavien pintojen väliin. Liimoja voi olla yksi- tai kaksikomponenttisia ja niiden kovettuminen voi olla fysikaalista tai kemiallisen reaktion ansiota. Liimattuja Read more…

Tarkkuusvalu

Tarkkuusvalu on tyypillisesti metallien valamistekniikka, jolla voidaan valaa yksityiskohtaisia kappaleita. Tarkkuusvalu soveltuu pienille, mittatarkkuutta vaativille ja haastavan muotoisille osille. Tarkkuusvalu toteutetaan joko kipsillä tai keraamisella muotilla, joka kasvatetaan mallikappaleen pintaan. Tarkkuusvalumuotit ovat kertakäyttöisiä ja ne rikotaan, jotta saadaan tuote ulos muotista. Tarkkuusvalua hyödynnetään mm. autoteollisuudessa ja prototyyppien valmistuksessa.  Tarkkuusvalun edut Read more…

Valurauta

Valurauta on raudan ja hiilen seos, missä on lisänä muitakin seosaineita ominaisuuksia parantamaan tai vain epäpuhtauksina. Valuraudaksi kutsutaan tyypillisesti seosta, jossa on rautaa vähintään 50% ja hiiltä yli 2,1%. Valurauta on helposti valettavissa ja sitä käytetään monella eri teollisuuden alalla. Valuraudat ovat lämpökäsiteltävissä, koneistettavia ja ne voidaanmyös pintakäsitellä. Valuraudan esimerkkituotteita Read more…

Mustapassivointi

Mustapassivointia eli mustakromatointia käytetään tyypillisesti sähkösinkittyjen pintojen passivointiin. Passivoinnilla muodostetaan ohut lisäkerros pinnoitteen päälle ja sillä mm. estetään valkoruosteen muodostuminen tuotteen pintaan, parannetaan kestävyyttä ja muutetaan tuotteen ulkonäköä. Mustapassivoinnilla saadaan kiiltävä, musta, hieman irisoiva ja siisti pinta aikaan. Muita passivointeja ovat mm. kirkas passivointi eli sinipassivointi, viherpassivointi ja paksukalvopassivointi eli Read more…