Sorvaus

Sorvaus

Sorvaus kuuluu lastuaviin työstömenetelmiin. Sorvauksessa työstettävä kappale pyörii akselinsa ympäri ja sorvin terä lastuaa kappaletta. Sorvauksella saadaan tuotteita aikaan, joilla on pyöreänmuotoinen poikkileikkaus, esimerkiksi sylinterit, akselit, kartiot, ruuvit ja holkit. Menetelmä soveltuu laajasti eri materiaaleille kuten puulle, metallille ja muoville. Erilaisia sorveja on kehitetty erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sorvityppejä ovat mm. kärkisorvit, tasosorvit, pitkäsorvit, revolverisorvit, karusellisorvit, automaattisorvit,  CNC-sorvit ja erikoisorvit. Vaihtoehtoja sorvaukselle on mm. jyrsintä ja muut lastuavat työstömenetelmät, tarkkuusvaluja ja muut valut sekä ruiskupuristus. 

(more…)

Lastuavat työstömenetelmät

Lastuavilla työstömenetelmillä tarkoitetaan valmistusmenetelmiä, joissa kappaleesta poistetaan ainetta lastuina. Lastuavia menetelmiä ovat mm. sorvaus, jyrsintä, poraus, hiominen, koneistus, höyläys, kaiverrus ja avarrus.

CNC-Koneistus

CNC-koneistus tulee sanoista Computerized Numerical Control ja se on tietokoneohjattu lastuava työstömenetelmä. Tuote tyypillisesti vain viimeistellään koneistamalla. Koneistus suoritetaan tietokoneohjatulla työstökeskuksella tyypillisesti jyrsimällä tai sorvaamalla.

Metalleja voidaan koneistaa.

Jyrsintä

Jyrsintä kuuluu lastuaviin työmenetelmiin. Jyrsinnässä jyrsimen pöytään kiinnitettyä työstettävää kappaletta liikutellaan pyörivää terää vasten. Jyrsimällä valmistetaan koneen osia moniin teollisuuden tuotteisiin. Menetelmällä saadaan aikaan osia ja tuotteita, joilla on hyvin monipuolisia muotoja, esimerkiksi hammasrattaat, upotuskuviot, koneiden ja laitteiden osat, tuotteiden prototyypit. Jyrsintä voidaan ohjata käsivaraisesti tai tietokoneen avulla, jolloin puhutaan CNC -jyrsinnästä tai pidemmälle kehiteltynä CNC -työstökeskuksesta.