Euroopan unionin asetuksen 2017/821 tavoitteena on saavuttaa mineraalien vastuullinen kauppa konfliktialueilta tai korkean riskin alueilta. Asetuksen tarkoituksena on tehdä mineraalien tuotannosta ja maahantuonnista vastuullisempaa. Asetus pyrkii estämään konfliktien hyödyntämistä mineraalien hankkimisessa ja estämään kaivostyöläisten hyväksikäyttöä sekä riistoa. Asetus tulee voimaan 1.1.2021.

Asetus keskittyy unionin maahantuojiin, jotka tuovat tinaa, tantaalia, volframia, niiden malmeja tai kultaa konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta. Ongelmana on, että konfliktialueilla tai korkean riskin alueilla saatetaan ns. konfliktimineraaleilla rahoittaa mm. aseistettuja ryhmiä, edistää korruptiota ja rahanpesua ja mineraalien hankkiminen voi johtaa pakkotyöhön ja ihmisoikeusrikkomuksiin. Konfliktimateriaaleja voi olla mm. matkapuhelimissa, koruissa ja autoissa. Asetus vaikuttaa myös metallinjalostajiin ja -sulattajiin Euroopan sisällä ja ulkopuolella.

Due Diligence

Asetus velvoittaa mineraalien tai metallien maahantuojan noudattamaan Due diligence -menettelytapaa, joka tarkoittaa kohteen ennakkotarkastusta ja tutkimusta. Due diligence sisällyttää tarvittavat selvitykset ja tutkimukset, joilla riskit yksilöidään, hallitaan ja raportoidaan. Maahantuojan on varmistettava, että ostettavat mineraalit on vastuullisesti hankittu, ne eivät tue laitonta toimintaa tai konflikteja.

Asetuksen asettamat velvollisuudet yrityksille ja yksityisille, jotka tuovat mineraaleja tai metalleja, ovat listattu alle.

  • laadittava toimintapolitiikka toimitusketjulle
  • toimia due diligence- periaatteiden mukaisesti
  • perustettava valitusmekanismi
  • käytettävä jäljitettävyysjärjestelmää alkuperäketjulle tai toimitusketjulle
  • tiedot sivutuotteista
  • arvioitava ja yksilöitävä riskit mineraalien toimitusketjussa
  • strategia riskienhallintaan
  • teetettävä tarkastus due diligence:stä
  • julkaistava tiedot vastuullisuudesta

Euroopan komissio julkaisee luettelon vastuullisista metallinjalostajista ja -sulattajista, jotka toimivat konfliktialueella tai korkean riskin alueella.

Lisätietoja

Conflict Minerals Regulation – asetus pohjautuu OECD:n (Organisation for Economic Co-operation and Development) vuonna 2011 julkaisemaan Due diligence -ohjeisiin sekä vuonna 2014 Euroopan parlamentille ja neuvostolle annettuun tiedonantoon otsikolla ”Konfliktialueilta ja korkean riskin alueilta peräisin olevien mineraalien vastuullinen hankinta: Yhteinen lähestymistapa EU:lle”. Vastaavia asetuksia ja säädöksiä on mm. Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (USA, 2010).

Lisätietoja Euroopan unionin asetuksesta 2017/821 löytyy EUR-Lex palvelusta ja European Commission englanninkielisiltä sivuilta.