Piirilevyt ja piirilevyn valmistus

Piirilevyt ja piirilevyn valmistus

Piirilevy yhdistää elektroniikan komponentteja toisiinsa sähköä johtavalla materiaalilla hallitussa ympäristössä. Yhdistämällä komponentteja sähkövirralla luodaan virtapiiri, joiden avulla voidaan rakentaa elektronisia laitteita. Piirilevy itsessään on yleensä vain tuotteen osa. Kuluttaja ei esimerkiksi mikroaaltouunia ostaessaan näe mikroaaltouunin piirilevyä koko tuotteen elinkaaren aikana. Silti piirilevy on välttämätön osa mikroaaltouunin toimintaa.

Nykyaikana piirilevy on yksinkertaisimmillaan epoksista ja kuparista koostuva levy. Piirilevyjä käytetään, koska ne pienentävät huomattavasti tuotteen elektroniikan viemää tilaa, verrattuna siihen että jokaisen yksittäisen komponentin välille vedettäisiin erillinen johto. Piirilevyt vähentävät virtapiirissä tapahtuvia vikoja, sillä johdot voivat helposti kietoutua toisiinsa ja aiheuttaa oikosulkuja. Piirilevylle on myös helpompi tehdä vianmääritystä, sillä levyn kuparipolut eivät voi sotkeutua.
Elektroniikassa on vakiintunut tietynlaisten piirilevyjen käyttö. Monimutkaisten piirilevyjen tilaaminen on helpottunut valmistustekniikan kehityksen johdosta.

(more…)

Automaatio ja automaatiojärjestelmät

Automaatiolla tarkoitetaan ohjelmoitua, itsenäisesti toimivaa laitetta tai järjestelmää. Yksinkertaisimmillaan automaatio on esimerkiksi vesihanasta tulevan veden lämpötilan kontrollointi, hissin toiminta tai ovien automaattinen avautuminen ihmiselle, joka on kävelemässä sisään tai ulos rakennuksesta. Automaatiojärjestelmä voi olla yksittäinen ohjelmoitu logiikkalaite, joka tekee ainoastaan yhtä asiaa kuten oven avaus tai se voi olla koko tehtaan ohjaamista varten rakennettu järjestelmä esimerkiksi paperitehdasta varten.