ISO eli International Organization for Standardization on laajin kansainvälinen itsenäinen voittoa tavoittelematon standardisoimisjärjestö. ISO:n jäseniä ovat mm. kansalliset standardisoimisjärjestöt, kuten SFS, DIN ja JIS sekä lukuisat muut. ISO on perustettu vuonna 1947 ja järjestön pääkonttori on Sveitsin Genevessä. Organisaation nimeksi päätettiin ISO, joka tulee kreikan sanoista Isos, joka taas tarkoittaa yhdenvertaista.

ISO:n standardit ovat laajassa käytössä eri teollisuuden aloilla sekä niiden mukaisesti määritellään yleisimpiäkin tuotteita kuten esimerkiksi paperin koko (ISO 216), maakoodit (ISO 3166) ja kielten lyhenteet (ISO 639). ISO standardit ovat yleisesti saatavilla sähköisesti, mutta ne ovat maksullisia.

Standardisoimisjärjestöt myyvät standardeja

ISO:n laatimat standardit ovat jokaisen jäsenmaan vahvistettavissa vapaaehtoisesti. Esimerkiksi jos ISO standardi on Euroopan CEN:in vahvistama, se merkitään EN-ISO-standardina. Jäsenet voivat vahvistaa ja myydä ISO standardeja kansallisella tasolla, kuten esimerkiksi Suomessa vahvistettuja ISO standardeja myy SFS eli Suomen Standardoimisliitto. ISO:n jäsenillä on myös mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua standardien kehittämiseen sekä jäsenet voivat mm. äänestää järjestettävissä kokouksissa. Yksityiset henkilöt tai yritykset eivät voi olla ISO:n jäseniä, mutta kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa käsiteltäviin standardeihin. ISO standardit kehitetään teknisissä komiteoissa, jotka koostuvat kansallisten jäsenten esittämistä alan asiantuntijoista. Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan, niin on otettava yhteyttä kansalliseen standardisoimisjärjestöön, joka Suomessa on siis SFS.

ISO:n tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat mm. IEC (International Electrotechnical Commission), joka on kansainvälinen sähköalan standardisoimisjärjestö ja ITU (International Telecommunication Union), joka on kansainvälinen televiestintäliitto. ITU tähtää siihen, että telealan tuotteet (viestintäverkot, päätelaitteet, viestintäpalvelut) ovat yhteensopivia ja yhteentoimivia maailmassa. ISO tekee myös yhteistyötä WTO:n (World Trade Organization) kanssa, tarkoituksena edistää vapaata ja reilua kauppaa.

Lisätietoja

Vaihtoehtoja ISO standardeille ovat mm. CEN (European Committee for Standardization), kansallisen standardisoimisjärjestöt (omat kansalliset standardit), ASTM (American Society for Testing and Materials), MIL (United States Military Standard), alan omat standardit sekä yritysten omat standardit.

Lisätietoja ISO:sta löytyy mm. ISO:n sivuilta sekä ISO standardeja voidaan ostaa ISO:n verkkokaupasta ISO Store:sta. Suomessa vahvistetut standardit voivat löytyä mahdollisesti myös suomeksi. Suomessa vahvistettuja ISO standardeja myy mm. SFS Kauppa.