BS on etuliite BSI Group:n eli British Standards Institution standardeille. BSI on Britannian kansallinen standardoimisjärjestö, joka omien standardien lisäksi vahvistaa mm. EN-standardeja, jolloin standardi saa etuliitteen BS-EN. Järjestö on perustettu vuonna 1901 ja se on vanhin kansallinen standardisoimisjärjestö. BS standardit luodaan hyödyntäen BS 0 A standard for standards -standardia, joka siis määrittelee BS -standardin kehityksen, muodon ja laadinnan eli se on siis standardi BS -standardeille.

BS standardien laadinta ja lajittelu

BS standardit voivat olla laadittuja UK:n alueella BSI komiteassa tai kuten yleisemmin BS standardit ovat mukautettuja kansainvälisiin standardeihin. BS standardien valmistusprosessi alkaa komiteassa, jossa asiantuntijat ja standardista kiinnostuneet valmistelevat standardin luonnoksen. Standardi sitten tarkastetaan ja kommentoidaan kaikkien kiinnostuneiden kesken ja viimeinen vaihe ennen standardin julkaisua on yksimielinen päätös hyväksyä standardi. Tällä prosessilla pyritään takaamaan kyseisen standardin soveltuvuus, jotta mahdollisimman moni pystyy hyödyntämään ja on kiinnostunut käyttämään standardia.

BS standardit voidaan karkeasti jaotella eri kategorioihin kuten määrittely, käytäntö, menetelmä ja opas. Muita tapoja jaotella standardit ovat esimerkiksi aiheen tai sektorin mukaan. Taulukossa alla on standardit jaoteltuna aiheen ja sektorin mukaisesti.

Aiheen mukaisesti:

 • Accessibility
 • Biometrics
 • Business Continuity
 • CE Marking Directives
 • CSR & Governance
 • Customer Service
 • Data Protection
 • Environmental Management
 • Eurocodes
 • Fire
 • Green IT
 • Health & Safety
 • ICT
 • Information Governance
 • Medical Devices
 • Nanotechnology
 • Quality & Sampling
 • Regenerative Medicine
 • Risk
 • Security
 • Supply Chain
 • Sustainability
 • Welding

Sektorin mukaisesti:

 • Aerospace
 • Agriculture & Farming
 • Building & Construction
 • Energy & Utilities
 • Engineering
 • Food & Drink
 • Healthcare & Medical Devices
 • Innovation & Design
 • Manufacturing
 • Materials
 • Pressure Vessels
 • Services
 • Transport

BS standardien vaihtoehdot

Vaihtoehtoja BS standardeille ovat mm. ISO (International Organization for Standardization), CEN (European Committee for Standardization), kansallisen standardisoimisjärjestöt (omat kansalliset standardit), ASTM (American Society for Testing and Materials), MIL (United States Military Standard), alan omat standardit sekä yritysten omat standardit. BSI tarjoaa standardien lisäksi mm. sertifiointeja, koulutusta, testaamista, arviointeja, tapahtumia ja konferensseja.

Lisätietoja BS:sta löytyy mm. BSI:n sivuilta sekä BS standardeja voidaan ostaa mm. BSI:n kaupasta sekä Suomessa BS standardeja myy mm. SFS Kauppa.