Muovikomposiitit

Komposiiteissa pyritään yhdistämään kahden tai useamman materiaalin hyvät puolet. Muovikomposiitit, jotka koostuvat muovista ja lujitteesta kuten lasikuidusta kutsutaan myös lujitemuoviksi. Komposiiteissa voi olla myös täyteaineita, lisäaineita ja runkomateriaaleja. Muovikomposiitit ovat tyypillisesti kevyitä, korroosionkestäviä, lujia, pitkäaikaisia, tarkoitukseen kohdistettuja ja huoltovapaita. Muovikomposiitteihin saadaan lisättyä ainesosia, joilla komposiitti saadaa sähköä johtavaksi tai magneettiseksi. Read more…

Komposiittimateriaalit

Komposiitilla yleisesti tarkoitetaan kahden tai useamman materiaalin yhdistelmää, jossa ainesosat eivät sulaudu yhteen vaan toimivat yhdessä sekä tuovat hyvät ominaisuutensa esiin. Yleisesti komposiitti koostuu sitovasta aineesta eli matriisista ja lujittavasta materiaalista. Komposiitteja suositaan, kun tarvitaan vahvempia, kevyempiä tai halvempia materiaaleja. Esimerkkejä komposiiteista ovat mm. muovikomposiitit, metallikomposiitit, keraamikomposiitit, teräsbetoni ja puukomposiitit.

Biohajoava muovipussi.

Biomuovit

Biomuovi on materiaali, joka osittain tai kokonaan koostuu uusiutuvista luonnon raaka-aineista tai se on biohajoava. Uusiutuvien raaka-aineiden määrää ei kuitenkaan ole määritelty. Biomuovien tarkoituksena on mm. vähentää fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Biomuovien uusiutuvia raaka-aineita saadaan mm. glukoosista, glyseriinistä, laktoosista tai rasvahapoista. Näiden ainesosien lähtöaineena voi olla mm. sokeri, vilja, tärkkelys, selluloosa, öljy tai rasva.