Lastuavilla työstömenetelmillä tarkoitetaan valmistusmenetelmiä, joissa kappaleesta poistetaan ainetta lastuina. Lastuavia menetelmiä ovat mm. sorvaus, jyrsintä, poraus, hiominen, koneistus, höyläys, kaiverrus ja avarrus. Lastuavia työstömenetelmiä voidaan käyttää eri materiaaleille kuten metallille, puulle ja muoville. Lastuavassa työstömenetelmässä kappaleen kuumentumista voidaan estää jäähdyttämällä kappaletta voitelevalla lastuamisnesteellä, joka on tyypillisesti veden ja öljyn emulsiota.

Esimerkkiosia ja tuotteita

Lastuavalla menetelmillä saadaan helposti muokattua aihiosta tuote. Osa menetelmistä voidaan automatisoida ja suunnitella tuote 3D -suunnitteluohjelmalla. Lastuamisen päävaiheet ovat rouhinta ja viimeistely. Rouhinnalla pyritään hakemaan tuotteen muoto karkeasti poistamalla lastua, kun viimeistelyllä haetaan tarkemmat yksityiskohdat ja mitat. 

Yleisesti koneistamalla valmistetaan koneenosia kuten moottoreita. Koneistamalla saadaan mittatarkkaa jälkeä. Sorvauksella saadaan pyöreitä muotoja aikaan kuten kulhot ja pylväät. Hiomarakeilla saadaan sileimmät pinnat aikaan ja hiominen soveltuu myös esikäsittelyksi seuraavalle pintakäsittelylle. Höyläystä käytetään mm. puutuotteissa kuten laudoissa ja sahatavarassa.  

Lastuavia työstömenetelmiä

Lastuavalla työstömenetelmillä saadaan erilaisia pinnanlaatuja aikaan. Pinnanlaatuun vaikuttavat materiaali ja valitut lastuamisarvot. Menetelmän muuttuvat arvot eli lastuamisarvot kuten terän valinta, leikkauskulma, leikkaussyvyys ja esimerkiksi pyörimisnopeus tulee valita materiaalin mukaisesti. 

Taulukossa alla on esitetty tyypillisiä työstöarvoja PVC muoville. Työstöarvot ovat materiaalikohtaisia ja ne tulee laskea materiaalin mukaisesti. 

PVC muovin lastuamismenetelmä Päästökulma (°) Rintakulma (°) Nopeus (m/min) Syöttö (mm/kierr.) Moduuli (mm) Lisätietoja
Jyrsintä 5 – 10 0 – 15 1000 0,1 – 0,5
Poraus 5 – 10 3 – 5 30 – 120 0,1 – 0,5 Kärkikulma 60 – 110
Pyörösahaus 5 – 10 0 3000 – 4000  3 – 5
Sorvaus 5 – 10 0 – 5 200 – 750 0,1 – 0,5  Säätökulma 45 – 60
Vannesahaus 30 – 40 0 – 5 1200 3