Valu eli valaminen tai valanta on valmistusmenetelmä, jossa nestemäistä, usein sulanutta valmistusmateriaalia kaadetaan, puristetaan tai puhalletaan muottiin. Muotissa kappale jäähtyy tai kovettuu haluttuun muotoon. Valaminen menetelmänä soveltuu eri materiaaleille kuten metallille, muoville, savelle ja keraameille. Valumenetelmiä ovat mm. hiekkavalu, tarkkuusvalu, ruiskuvalu, laminointi, kokillivalu, kipsivalu, painevalu, keskipakovalu, puristusvalu, jatkuvavalu ja liukuvalu. 

Valujen edut ja esimerkkituotteet

Valamisella ei ole rajoitteita kappaleen koolle tai muodolle ja sillä voidaan saada helposti koko tuote aikaan ilman kokoamista ja liittämistä. Työvaiheitakin säästyy. Valumenetelmillä on eri mittatoleranssit, jotka vaikuttavat mm. valun hintaan. Tarkkuusvalulla ja painevalulla esimerkiksi päästään hyviin mittatarkkuuksiin, kun taas hiekkavalulla on väljempi toleranssi. Valu on myös materiaalia säästävä valmistusmenetelmä. Valukappaleen työstöstä irtoava materiaali voidaan usein sulattaa ja käyttää uudestaan. Tuotteiden valaminen soveltuu niin sarjatuotantoon kuin yksittäiskappaleille. Yksinkertainen yksittäiskappale voi olla edullisempi toteuttaa kuitenkin eri menetelmällä. Haittapuolina valuilla on tyypillisesti riittämätön pinnanlaatu, valulla ei välttämättä päästä tarpeeksi ohuisiin kappaleisiin ja valuihin voi jäädä jännityksiä.  

Valumenetelmiä hyödynnetään useilla eri teollisuuden aloilla. Esimerkiksi autojen moottorit ovat ensin valettuja ja sitten koneistettuja. Muita valutuotteita ovat mm. koneen osat, valurauta ja betonista valmistetut tuotteet kuten betoniporsas ja betonilaatta.

Valun suunnittelu

Valmistusmenetelmää valitessa on hyvä ottaa huomioon tuotteen materiaalivaatimukset, materiaalivaihtoehdot, pinnan laatu, kappaleen koko, kappaleen muoto, sallitut toleranssit ja tuotteiden määrä. Valut voi olla hyvä suunnitella loppuun valimon ja muotinvalmistajan kanssa, jotta saadaan mahdollisimman onnistunut valu aikaan. Vaihtoehtoja valuille ovat mm. jauhemetallurgia, hitsaus, takominen, ekstruusio, valssaus ja 3D-tulostus.