Materiaalivalinta

Materiaalivalinta on tärkeä osa tuotekehitystä. Materiaaleja kehitetään jatkuvasti enemmän ja tutkimukseen vaikuttaa mm. materiaalien vaatimustason kasvu, taloudelliset näkökulmat sekä ympäristön suojeleminen. Materiaalivalinnalla valitaan myös materiaalin käsittelyt kuten lämpökäsittelyt tai valmistustapa. Materiaalivalinnassa tulee huomioida myös lainsäädäntö, materiaalirajoitukset ja tuotteen kierrätys tai hävitys. Materiaalivalinnan apuna voidaan käyttää tietokoneavusteisia ohjelmistoja kuten tietopankkeja ja Read more…

Taloautomaatio

Taloautomaatiolla eli pientalojen rakennusautomaatiolla tarkoitetaan, että talon järjestelmät, koneistot ja laitteet ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja niitä voidaan ohjelmoida. Taloautomaatioon kuuluvat hallittavat, mitattavat ja valvottavat järjestelmät kuten ilmanvaihto, lämmitys, valaistus, turva- ja hälytyslaitteet sekä viihdelaitteet. Optimoitu kokonaisuus mahdollistaa asukkaalle tekniikan seurannan, valvonnan ja ohjauksen myös muuttuneissa olosuhteissa tai etänä. Taloautomaatiolla pyritään lisäämään asumismukavuutta. 

Valut ja valaminen

Valu eli valaminen tai valanta on valmistusmenetelmä, jossa nestemäistä, usein sulanutta valmistusmateriaalia kaadetaan, puristetaan tai puhalletaan muottiin. Muotissa kappale jäähtyy tai kovettuu haluttuun muotoon. Valaminen menetelmänä soveltuu eri materiaaleille kuten metallille, muoville, savelle ja keraameille. Valumenetelmiä ovat mm. hiekkavalu, tarkkuusvalu, ruiskuvalu, laminointi, kokillivalu, kipsivalu, painevalu, keskipakovalu, puristusvalu, jatkuvavalu ja liukuvalu.