Komposiittimateriaaleilla yleisesti tarkoitetaan kahden tai useamman materiaalin yhdistelmää, jossa ainesosat eivät sulaudu yhteen vaan toimivat yhdessä sekä tuovat hyvät ominaisuutensa esiin. Yleisesti komposiitti koostuu sitovasta aineesta eli matriisista ja lujittavasta materiaalista. Komposiitteja suositaan, kun tarvitaan vahvempia, kevyempiä tai halvempia materiaaleja. Esimerkkejä komposiiteista ovat mm. muovikomposiitit, metallikomposiitit, keraamikomposiitit, teräsbetoni ja puukomposiitit.

Käyttökohteita ja rakenne

Komposiittiratkaisuja hyödynnetään monella eri teollisuuden alalla kuten rakennusteollisuudessa, laivateollisuudessa, autoteollisuudessa, ilmailuteollisuudessa ja kuluttajatavarassa. Esimerkkejä tutuista komposiiteista ovat mm. vaneri, lasikuitumuovi, komposiitti terassilauta ja teräsbetoni. Komposiitteja käytetään myös kohteissa kuten rakennuksissa, veneissä, lentokoneissa, kylpyammeissa, altaissa, polkupyörissä, jääkiekkomailoissa, putkissa ja auton renkaissa.

Komposiittien sideaine eli matriisi voi olla orgaanista tai epäorgaanista materiaalia kuten polymeerejä, bitumia, mutaa, hartsia, sementtiä, metalleja, keraamia, lasia tai jäätä. Lujitteena komposiiteissa voi olla kuitua, hiukkasia tai kerrosrakenteita. Komposiittien valmistustapoja on useita. Yleisesti valmistukseen liittyy lujitteen kostutus, sekoitus, yhdistäminen matriisiin ja kovettaminen. Komposiittituotteita voidaan valmistaa usealla eri menetelmällä kuten laminoida, kuitukelata, injektoida, valaa, eri puristusmenetelmillä ja jatkuvatoimisilla menetelmillä.

Komposiitit kehittyvät jatkuvasti ja uusia materiaaleja kehitetään jatkuvasti. Kehityksen alla ovat mm. biokomposiitti, biohajoava komposiitti, nanokomposiittimateriaalit ja robottimateriaalit. Robottimateriaalit ovat komposiitteja, joissa yhdistyvät havaitseminen, aktivointi, laskenta ja viestintä.