Maalit valitaan aina maalattavan kohteen mukaisesti, jotta saadaan toivottu maalaustulos ja kestävä pinnoite. Erikoiskohteisiin, kuten korkeaa hygieniatasoa vaativiin kohteisiin on kehitelty erikoismaaleja, joilla saadaan toivottua toiminnallisuutta ja kestävyyttä. Erikoismaaleja on kehitelty mm. laivateollisuuteen, sairaaloihin, rakennusten tukipilareihin, teollisuusympäristöön sekä julkisiin tiloihin, mutta myös moneen muuhun kohteeseen.

Erikoismaaleja ovat mm. palosuojamaalit, antibakteeriset maalit, MED-maalit, SILKO-maalit, ESD, EMC, kitkamaalit, uv-suojamaalit, itsepuhdistautuvat maalit, infrapunasuojamaalit, pimeässä hohtavat maalit, magneettimaalit, termokromaattiset maalit, antigraffitimaalit, antigassingmaalit, kuumankestomaalit, naarmuuntumista kestävät maalit, antifoulingmaalit ja kondenssiveden muodostumista estävät maalit. Useimpia erikoismaaleja löytyy sekä märkämaaleina että jauhemaaleina. Erikoismaaleja käytettäessä on hyvä tutustua valmistajan ohjeisiin, myös valmiin pinnan hoito-ohjeisiin, jotta erikoisominaisuus toimii odotetulla tavalla.

Palosuojamaali

Palosuojamaaleilla pyritään hidastamaan tulipalon etenemistä ja pidentää rakennusten kestoa palon sattuessa. Palosuojamaalien toiminta perustuu joko maalin voimakkaaseen turpoamiseen lämpötilan noustessa tai maalista vapautuvien kaasujen liekkejä tukahduttaviin ominaisuuksiin tai näiden yhdistelmiin. Tulipalotilanteessa turvonnut palosuojamaali hiiltyy ja eristää rakennetta kuumuudelta ja tulelta. Palosuojamaaleja löytyy käyttökohteen ja paloluokan mukaan niin rakennusten teräsrakenteisiin kuin puuosiin. Puun ja muiden huokoisten materiaalien palosuojauksessa voidaan käyttää myös palosuojakyllästeitä. Vaihtoehtoja palosuojamaaleille on rakenteellinen palonsuojaus ja lämmönsitomiskyvyn parantaminen kuten betoni- tai vesitäyttö sekä sprinklaus.

Antibakteeriset maalit, Antimikrobiset maalit ja Hygieniamaalit

Antibakteerisilla maaleilla voidaan parantaa hygienian tasoa. Maalien antibakteeriset ominaisuudet toteutetaan yleisesti hyödyntämällä hopean ominaisuutta ehkäistä ja vähentää bakteerien kasvua. Antibakteerinen maali ei kuitenkaan poista siivouksen tarvetta. Antibakteerista maalia käytetään esimerkiksi sairaaloissa, tutkimustiloissa ja ovenkahvoissa. Antibakteerisille maaleille on lähes rajaton värivalikoima. Vaihtoehtona antibakteeriselle maalille ovat mm. antibakteeriset metallipinnoitteet.

MED

Laivateollisuuteen soveltuvat maalit ovat merkitty Ruori-merkinnällä, joka tarkoittaa, että tuote on saanut MED (Marine Equipment Directive) hyväksynnän. Merkinnän saa maaleihin, jos maalit täyttävät direktiivin vaatimat kriteerit. MED merkintä vaaditaan EU:n jäsenmaiden lipun alla seilaavilta laivoilta. MED merkittyjä maaleja voidaan käyttää esimerkiksi risteilijöiden sisätiloissa ja kalusteissa.

SILKO

SILKO merkityt maalit eli siltojen korjaukseen soveltuvat maalit saavat merkintänsä liikennevirastolta. Merkinnän tarkoituksena on parantaa rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä, ohjata korjaustöiden toteutusta siten, että ne noudattavat eurooppalaista standardia sekä vähentää riskejä korjaustöissä.

ESD Antistaattinen maali

Sähköstaattinen purkaus eli ESD (Electrostatic discharge) syntyy yleisesti materiaalien kontakteissa. Sähköstaattinen purkaus voi vahingoittaa herkkiä komponentteja, kuten puolijohdekomponentteja. Esimerkiksi teollisuusrakennukset voivat olla ESD suojattuja, jolloin tulee käyttää ESD merkattuja varusteita ja kalusteita. ESD maaleissa voidaan käyttää sähköäjohtavia pigmenttejä, jolloin sähköstaattiset varaukset pääsevät tasaantumaan. ESD maaleja on kehitelty esimerkiksi lattiapinnoitteisiin ja kalusteisiin.

EMC Häiriösuojamaalit

EMC (Electromagnetic compatibility) häiriösuojamaalausta käytetään mm. elektroniikassa. Tarkoituksena on suojata laite sähkömagneettisilta häiriöiltä, jotta laite voi toimia luotettavasti. Laite ei myöskään saa aiheuttaa liiallista sähkömagneettista häiriötä ympäristöön. EMC häiriösuojamaalaus voidaan toteuttaa joko hopea- tai nikkelipigmenttejä hyväksi käyttäen. Hopeapigmentit heijastavat signaaleja, kun taas nikkelipigmentit absorboivat niitä. Vaihtoehtoja EMC maalaukselle on mm. kotelointi.

Kitkamaalit

Kitkamaaleja on joko kitkaa lisääviä tai kitkaa alentavia maaleja. Kitkaa lisäävät maalit esimerkiksi liukastumisenestomaalit soveltuvat mm. lattioille ja portaiden liukuesteeksi. Maaliin voidaan sekoittaa karheutusjauhetta, joka lisää kitkaa huomattavasti, myös liukkaalle ja kiiltävälle lattiapinnoitteelle voidaan lisätä esim. Mosaic-hiutaleita. Kitkaa voidaan lisätä myös eri maalausmenetelmin, kuten maalaamalla koristetelalla luoden epätasaista pintaa.

Kitkaa alentavilla maaleilla pyritään pienentämään kitkakerrointa ja parantamaan liukuominaisuuksia. Alhaisen kitkan maalit yleisesti perustuvat eri fluoropolymeerien hyödyntämiseen, kuten esimerkiksi PTFE:n eli Teflonin. Liukuominaisuuksien lisäksi kitkamaali on yleisesti sileä, hydrofobinen, kulutusta ja lämpöä kestävä sekä se lisää korroosionkestoa. Kitkaa alentavia maaleja käytetään hyväksi mm. teollisuudessa. Vaihtoehtoja kitkamaaleille ovat voiteluaineet ja sprayt.

UV-Suojamaalit

UV-Suojamaaleilla pyritään estämään ultraviolettisäteilyn vaikutukset pintaan ja pidentämään tuotteen kestoikää. Auringon ultraviolettisäteily mm. vaikuttaa pintojen sävyyn ja voi haurastuttaa pintaa. UV-suojamaalilla on hyvä ultraviolettivalon absorptiokyky, joka suojaa alla olevaa pintaa. UV-suojamaalilla voidaan suojata esimerkiksi puupinnat ulkona tai muoviosat esimerkiksi autossa.

Puhtaana pysyvät pinnat ja itsepuhdistuvat pinnat

Puhtaana pysyvät pinnat voidaan toteuttaa joko hydrofiilisilla tai hydrofobisilla maaleilla. Hydrofiilisten maalien pinnat imevät vettä ja pinta kostuu tasaisesti samalla huuhtoen lian pois pinnalta kuitenkaan päästämättä vettä imeytymään syvemmälle maalikalvoon. Hydrofiilisten pintojen etuna on, että ne kuivuvat nopeasti. Hydrofobiset maalit taas hylkivät vettä ja liat huuhtoutuvat muodostuneiden pisaroiden mukana pois pinnalta. Vaihtoehtoja itsepuhdistuville maalipinnoille ovat mm. vahat ja itsepuhdistuvat lasit.

Infrapunasuojamaalit

Infrapunasuojamaaleilla tai IR-maaleilla pyritään heijastamaan auringon infrapunasäteilyä ja siten pitämään pinnat viileämpinä. Esimerkiksi rakennusten julkisivut ja katot voidaan käsitellä IR-suojamaalilla. Myös valkoiset pinnat absorboivat vain 25 % IR-säteilystä, kun taas mustat pinnat absorboivat 90 % säteilystä ja kuumenevat enemmän. Infrapunasuojamaaleja on kehitelty myös naamiomaaleiksi häiveominaisuuksilla, jolloin maali heijastaa vain vähän infrapunasäteilystä ja maali pyrkii maastoutumaan ympäristöön tai taustaan heijastaen saman verran infrapunasäteilyä kuin muu ympäristö, jolloin erottaminen tutkalla on hankalampaa.

Pimeässä hohtavat maalit

Pimeässä hohtavat maalit ovat toteutettu fosforesenssi-ilmiötä hyödyntäen. Maalissa olevat pigmentit kuten strontium aluminaatti tai sinkkisulfidi absorboivat ensin valoa ja sitten vapauttavat sitä hiljalleen. Pimeässä hohtavia maaleja käytetään mm. hätäpoistumistien merkinnöissä.

Magneettimaalit

Maaleihin saadaan magneettinen ominaisuus esimerkiksi magnetiitti pigmenttiä käyttämällä ja lisäämällä ferromagneettisia rautahileitä. Magneettimaali soveltuu mm. ilmoitustauluihin.

Termokromaattinen maali

Lämpöherkällä maalilla eli termokromaattisella maalilla saadaan aikaan pinta, jonka sävy vaihtelee lämpötilan mukaan. Maalissa on pigmenttejä, jotka reagoivat lämpötilan muutoksiin. Lämpötilavaihtelu voi olla esimerkiksi +26 °C  ja -29 °C välillä sekä lämpötilan noustessa pigmentit muuttuvat läpinäkyviksi ja alla oleva pinta tulee näkyviin. Termokromaattista maalia käytetään mm. matkamuistojen ja käyttötavaroiden erityisten efektien luomiseen.

Antigraffitimaalit

Antigraffitimaaleilla saada aikaan tiivis ja liukas pinta, josta on helpompi poistaa ei-toivottuja graffiteja. Antigraffitimaali kestää useita graffitin poistoja graffitinpoistoaineella. Maali soveltuu julkisivuihin, joihin ei haluta graffiteja tai jotka joudutaan jatkuvasti uudelleen maalaamaan graffitien takia.

Antigassingmaalit

Antigassingmaalit soveltuvat huokoisten materiaalien kuten esimerkiksi valujen maalaamiseen. Antigassingmaali absorboi kaasua, joka parantaa ulkonäköä estämällä kaasukuplien muodostumisen kovettumisen aikana. Antigassing maaleja on sekä märkämaaleina ja jauhemaaleina.

Kuumankestomaalit

Yleisesti kuumankestomaaleilla suojataan metallituote mm. korroosiolta kuumissa olosuhteissa ja olosuhteissa, joissa lämpötila vaihtelee noin 200 – 600 °C välillä. Kuumankestomaalilla voidaan suojata myös puuta tai muuta materiaalia. Kuumankestomaaleja on suunniteltu eri lämpötilatoleransseilla käyttökohteen mukaisesti. Kuumankestomaalilla ei ole palosuojamaalin ominaisuuksia, eivätkä kuumankestomaalit reagoi liekkeihin tai lämpötilan nousuun ilmoitetulla lämpötila-alueella. Käyttökohteita ovat esimerkiksi putket, pakoputket, lämpösuojat, uunit, grillit, takat ja savupiiput. Vaihtoehtoja kuumankestomaalille ovat mm. keraamiset pinnoitteet.

Naarmuuntumista kestävät maalit ja itsekorjautuvat maalit

Naarmuuntumista kestävät maalit ovat yleisesti joko tarpeeksi kovia pintoja, että ne kestävät iskun tai pinnat ovat tarpeeksi elastisia, että ne muokkautuvat iskusta halkeamatta. Yleisesti naarmuuntumisenkestomaaleilla on sileä, liukas pinta. Itsekorjautuva maali puolestaan korjaa pienet naarmut pinnalta. Sen toiminta perustuu yleisesti kirkkaan pehmeämmän pintakerroksen palautumiseen pienen naarmun tullessa. Pehmeämpi pintakerros korjaa sattuneen naarmun lämmön tai auringonvalon avulla, kun maalin molekyylit pääsevät asettautumaan uudelleen. Itsekorjautuvia maaleja voidaan käyttää mm. autoissa. Itsekorjautuvien maalien heikkouksina ovat suuret naarmut, maalipinnan korjaus ja ominaisuuden lyhytikäisyys.

Antifoulingmaalit eli myrkkymaalit

Antifoulingmaaleja on käytetty estämään mm. levien ja muiden veden eliöstön kiinnittymiseen pintaan vedenalaisissa kohteissa. Esimerkiksi laivan potkurin toiminta voi kärsiä levien tarttumisesta tai eliöstö veneen pohjassa voi näyttää epäsiistiltä. Yleisesti antifoulingmaali on myrkyllinen ja liuottaa kemikaaleja, jotta eliöt eivät voi tarttua pintaan. Antifouldingmaalia kutsutaan myös myrkkymaaliksi, koska se on myös muille vedeneliöille sekä ihmiselle myrkyllistä ja siksi sen käyttöä on rajoitettu. Myrkkymaalien käyttö on kiellettyä sisävesillä ja Tukes (Turvallisuus- ja kemikaalivirasto) suositteleekin välttämään antifoulingmaalien käyttöä. Vaihtoehtoja ovat mm. veneiden nosto pois vedestä, kun ei venettä käytetä, veneen pesu sekä pohjan suojaaminen auringonvalolta. Mikäli on maalattava myrkkymaalilla, tutustu Tukesin antifoulingvalmisteiden listaan ja ohjeisiin.

Kondenssiveden muodostumista estävät maalit

Kondenssiveden muodostumista estävät maalit ovat kehitetty pinnoille, joissa kondenssivesi tai tippuvesi aiheuttaa ongelmia. Maalikerros on huokoinen, paksuhko, joka imee kosteutta estäen pisaroitumisen. Kun ympäristön olosuhteet muuttuvat, haihtuu kosteus nopeasti maalipinnalta. Yleisesti paksuhko antikondenssimaalikalvo tasaa myös lämpötilaeroja. Käyttökohteita ovat mm. varastot, ilmastointikanavat ja tuotantolaitokset.