Sorvaus

Sorvaus

Sorvaus kuuluu lastuaviin työstömenetelmiin. Sorvauksessa työstettävä kappale pyörii akselinsa ympäri ja sorvin terä lastuaa kappaletta. Sorvauksella saadaan tuotteita aikaan, joilla on pyöreänmuotoinen poikkileikkaus, esimerkiksi sylinterit, akselit, kartiot, ruuvit ja holkit. Menetelmä soveltuu laajasti eri materiaaleille kuten puulle, metallille ja muoville. Erilaisia sorveja on kehitetty erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sorvityppejä ovat mm. kärkisorvit, tasosorvit, pitkäsorvit, revolverisorvit, karusellisorvit, automaattisorvit,  CNC-sorvit ja erikoisorvit. Vaihtoehtoja sorvaukselle on mm. jyrsintä ja muut lastuavat työstömenetelmät, tarkkuusvaluja ja muut valut sekä ruiskupuristus. 

(more…)

CNC-Koneistus

CNC-koneistus tulee sanoista Computerized Numerical Control ja se on tietokoneohjattu lastuava työstömenetelmä. Tuote tyypillisesti vain viimeistellään koneistamalla. Koneistus suoritetaan tietokoneohjatulla työstökeskuksella tyypillisesti jyrsimällä tai sorvaamalla.