Elintarvikkeiden kontaktimateriaalit eli Food Contact Materials (FCMs) ovat materiaaleja ja tarvikkeita, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa kuten ruokailuastiat, elintarvikepakkaukset ja ruoanvalmistuslaitteet. Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista on laadittu Euroopan unionin asetus 1935/2004. Käytettävien materiaalien tai tarvikkeen tulee olla riittävän inerttejä, ettei ne vaaranna ihmisten terveyttä, muuta elintarvikkeen koostumusta tai heikennä elintarvikkeen aistinvaraisia ominaisuuksia.

Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvien materiaalien säädökset

EU:n asetuksella (1935/2004) pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden toimivuus ja suojelemaan ihmisen terveyttä sekä kuluttajien etuja. Asetus pitää sisällään mm. elintarvikkeiden kontaktimateriaalien sisältämien aineiden säätelyn, elintarvikepakkausten merkinnät, materiaalien ja tarvikkeiden jäljitettävyyden, kierrätettävän materiaalin käytön turvallisen lisäämisen, seuraamusvelvoitteen, tiedonannon (jos uusi tieto on esimerkiksi paljastanut materiaalin tai tarvikkeen vaarantavan terveyden) ja luottamuksellisuuden, ettei kilpailuasema heikenny.

Asetus koskee mm. materiaaleja ja tarvikkeita, jotka ovat alla olevan listan mukaiset.

  • Tarkoitettu tulemaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa
  • Ovat kosketuksissa elintarvikkeen kanssa
  • Oletetaan joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa

Asetus koskee myös aktiivisia ja älykkäitä elintarvikepakkausmateriaaleja, jotka tarkoituksella vapauttavat ainesosia elintarvikkeeseen tai absorboi aineita elintarvikkeesta. Kuitenkaan aktiiviset ja älykkäät elintarvikepakkausmateriaalit eivät saa johtaa kuluttajaa harhaan esimerkiksi muuttamalla elintarvikkeen väriä houkuttelevammaksi. Asetusta ei sovelleta esimerkiksi kuorimateriaaleihin tai päällystemateriaaleihin, jotka voidaan syödä elintarvikkeen kanssa kuten juuston tai hedelmien kuoret.

Elintarvikelaki ja muut säädökset

Suomessa direktiiviä on sovellettu mm. elintarvikelaissa (23/2006) ja asetuksessa 165/2006 (elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista keraamisista tarvikkeista). Euroopan unionin asetuksen 1935/2004 lisäksi on laadittu GMP asetus 2023/2006. Tässä asetuksessa määritellään siis materiaalien valmistukseen liittyvistä tuotantotavoista, laadunvarmistuksesta ja dokumentoinnista. Näiden lisäksi on EU:ssa säädetty muita toimenpiteitä eri materiaaleille, jotka joutuvat kosketuksiin elintarvikkeiden kanssa. Säädöksiä on laadittu mm. keraameille, muoveille, kierrätysmuoveille, regeneroidulle selluloosakalvolle, aktiivisille ja älykkäille materiaaleille sekä tietyille kemikaaleille.

Lisätietoja

Suomessa Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira) eli nykyisin Ruokavirasto tarjoaa tietoa turvallisesta elintarvikemateriaalien käytöstä ja ohjeita mm. omavalvontaan. Lisätietoja elintarvikkeiden kontaktimateriaaleista löytyy EUR-Lex palvelusta, Euroopan komission sivuilta ja Ruokaviraston sivuilta.