Hiekkavalu on tyypillisesti metallin valamismenetelmä, jolla voidaan valmistaa mm. koneen osia ja työkaluja. Hiekkavalumuotit ovat yksi- tai kaksiosaisia hiekasta sideaineella kovetettuja muotteja. Hiekkavalumuotit valmistetaan käyttämällä valumallia, joka on kopio halutusta tuotteesta. Valumalliin on lisätty valamista varten valujärjestelmän osia kuten täyttökohta. Hiekkavalut tyypillisesti rikotaan, jotta tuote saadaan ulos muotista.

Hiekkavalun edut ja esimerkkituotteita 

Hiekkavalulla voidaan valaa kaiken kokoisia kappaleita ja useimmat metallit sekä metalliseokset soveltuvat hiekkavalulle. Hiekkavalu soveltuu niin yksittäistuotantoon kuin sarjatuotantoonkin. Hiekkavalumuotti on kertakäyttöinen, joka rikotaan valun kovettua. Hiekkavalun jälkeen tuotteesta poistetaan kiinnijäänyt hiekka ja muut valujärjestelmän osat sekä tuote koneistetaan tarvittaessa. Hiekkavalulla valmistetaan mm. koneen osia, työkaluja ja koriste-esineitä. 

Hiekkavalun ominaisuudet

Hiekkavalun hiekkana käytetään yleisesti kvartsia, zirkonihiekkaa, kromiittihiekkaa tai oliivihiekkaa. Eri hiekkalaaduilla on mm. eri tulenkestävyydet, joka vaikuttaa siihen palaako hiekka metalliin kiinni. Kvartsihiekka kestää noin 1700 – 1750 ℃, zirkonihiekka noin 2200 – 2300 ℃, kromiittihiekka noin 1800 – 1900 ℃ ja oliivihiekka taas noin 1200 – 1850 ℃ riippuen hiekan pitoisuuksista. Muotti voidaan myös käsitellä tulenkestävällä suojalla, jolloin myös korkeiden sulamispisteiden omaavat metallit voidaan valaa. Tulenkestävä suoja voi olla maalaus tai peitos. Hiekkavalun sideaineena voi olla eri yhdisteitä. Sideaine aine vaikuttaa mm. reaktioaikaan, valussa muodustuvien haitallisten aineiden määrään, hankintakustannuksiin, hiekan irtoamisominaisuuksiin, hiekan juoksevuuteen, mekaanisiin ominaisuuksiin ja varastoitavuuteen.