Kuivajääpuhallus (hiilidioksidijääpuhallus) kuuluu mekaanisiin pintakäsittelymenetelmiin. Kuivajääpuhallus ei perustu hiomiseen vaan lämpöshokkiin. Kuivajääpuhalluksessa puhalletaan 1,5 mm:n tai 3 mm:n kokoisia kuivajääpellettejä kovalla paineilmalla puhdistettavalle pinnalle. Kuivajääpellettien osuessa kohteeseen yli äänen nopeudella ne sublimoituvat eli kaasuuntuvat ja haihtuvat ilmaan, jolloin niiden kineettinen energia ja kylmyys (-79 ˚C) irrottavat käsiteltävästä pinnasta siihen kuulumatonta ainetta.

Kuivajääpuhallus on hellävarainen, täysin kuiva ja kemikaaliton puhdistusmenetelmä, joten se ei kuluta eikä hio materiaalin pintaa, kuten hiekkapuhallus tai lasikuulapuhallus. Menetelmänä se soveltuu herkimmillekin pinnoille, kuten tekstiileille, sähkölaitteille, sähköjohdoille ja lasille.Kuivajääpuhallus soveltuu erityisesti kohteisiin, jossa ei voida käyttää vettä tai hankausaineita ja missä vaaditaan kuivaa ja hygieenistä puhdistusta. Kuivajääpuhallus ei tuota toissijaista jätettä, kuten jätevettä.

Kuivajääpuhallettuja esimerkkiosia ja tuotteita

Menetelmällä voidaan puhdistaa esimerkiksi betonielementtejä- ja pintoja, muureja, sokkeleita, kattoja, rännejä, julkisivuja, ulkolaattoja, ikkunoiden ja ovien karmeja, sähkömoottoreita, lämmönvaihtimia, saumausjäämiä, kalkkia, hometta sekä savu- ja jälkivahinkoja. Sitä käytetään myös muun muassa museotoimen restauroinneissa.

Kuivajääpuhallus menetelmänä

Kuivajääpuhallus on ensisijaisesti puhdistusmenetelmä ja se ei vaadi itse laitteistoa lukuun ottamatta erityisiä valmisteluita, koska toissijaista jätettä ei synny. Henkilökohtaisina suojavarusteina käytetään suojapukua, suojalaseja ja kuulonsuojaimia. Kuivajääpuhalluksella on mahdollista puhdistaa esimerkiksi puupintaa 5 – 15 m²:n pinta-ala/tunti, joten se soveltuu melko suurienkin pintojen, kuten rakennusten ja isojen kappaleiden, kuten koneiden ja laitteiden puhdistukseen. Muita kuivajääpuhallettavaksi soveltuvia materiaaleja ovat esimerkiksi lasi, muovi, betoni ja tekstiili.

Kuivajääpuhdistuksen etuina esimerkiksi hiomiseen on sen nopeus ja monimutkaisten muotojen, kuten veistosten tai muiden entisöintikohteiden käsittely pintaa vaurioittamatta sekä menetelmän ekologisuus. Kuivajääpuhalluksen haittana on käsittelyn keveys ja sen kalleus, sillä laitteiston hankintahinta on melko korkea. Kuivajääpuhallus ei sovellu pinnan muokkaamiseen, eikä yleensä erittäin kovan alkuperäisen pintakäsittelyn poistamiseen kuten sinkitys tai bitumi. Käsittelyllä voidaan poistaa pinnoilta maalia, painoväriä, liimaa, hometta, rasvaa, öljyä, uretaania, kalkkia ja hitsausroiskeita.

Kuivajääpuhallus suunnittelun ja valmistuksen kannalta

Kuivajääpuhalluksella voidaan käsitellä kappaleiden pintoja hygieenisesti, sillä kuivajääpuhallus myös desinfioi käsiteltävän pinnan. Menetelmän vedettömyys mahdollistaa sen käytön myös tiloissa tai paikoissa, missä on sähkölaitteita tai muita herkkiä instrumentteja. Menetelmää voi käyttää myös paikoissa, joissa vesi voi aiheuttaa esimerkiksi bakteerikasvun lisääntymistä. Laitteisto on melko kevyt ja liikuteltavissa, joten se on helppo siirtää vaikeassakin paikassa sijaitsevaan kohteeseen.

Huolimatta kuivajääpuhalluksessa käytettävästä suuresta kylmyydestä, se ei aiheuta käsiteltävissä kappaleissa lämpötilavaihteluita, koska pelletit kaasuuntuvat välittömästi pintaan osuessaan ja ympäröivä ilma lämmittää kaasun. Kuivajääpuhallus mahdollistaa laitteiden puhdistamisen niiden ollessa asennettuna paikallaan, mikä vähentää asennuskustannuksia. Kuivajääpuhallus on mahdollista suorittaa niin sisä- kuin ulkotiloissakin, myös pakkasella. Ilmanpainetta, pellettien kokoa, käytettävää suutinta, suuttimen etäisyyttä ja puhdistuskulmaa muuttamalla saadaan haluttu lopputulos. Materiaaleja kuivajääpuhalluksella käsiteltäessä on huomioitava sen pinnalta tarkoituksenmukaisesti irtoavan aineen leviäminen ympäristöön.

Kuivajääpuhalletun tuotteen ulkonäkö

Kuivajääpuhallettu kappale tai pinta on puhdas kaikesta materiaalin tai kappaleen pintaan kertyneestä ylimääräisestä aineesta, kuten esimerkiksi homeesta, ilmansaasteista tai muusta liasta. Materiaalin pinnassa olevaa maalia, lakkaa, bitumia tai petsiä kuivajääpuhallus ei poista ja näin ollen kyseinen pintakäsittely jää näkyviin.

Jatkokäsittelyt ja menetelmät

Kuivajääpuhallettu pinta on puhdas ja valmis jatkokäsittelyyn välittömästi. Pinta voidaan esimerkiksi maalata, lakata, sinkitä, öljytä, petsata tai jatkaa sen muokkaamista esimerkiksi hiomalla. Pinta voidaan myös jättää käsittelemättä kokonaan, jolloin näkyviin jää alkuperäinen materiaali kuten kivi tai tiili.

Piirrosmerkinnät ja määrittelyt

Puhallukseen voidaan yhdistää myös Sa-puhtausasteet. Asteikko on 1-3, jossa 1 on kevyt suihkupuhallus ja 3 on puhallus puhtaalle metallipinnalle asti. Yleisin puhtausaste on 2 ½, joka tarkoittaa hyvin huolellista suihkupuhdistusta.