Muovauksella tarkoitetaan materiaalin muokkaamista mekaanisesti. Muovaus soveltuu materiaaleille, joissa tapahtuu plastisia muodonmuutoksia kuten metallille ja muoville. Muovausmenetelmiä ovat mm. ekstruusio, kylmäveto, meisto, painomuovaus, painosorvaus, rullamuovaus, syväveto, särmäys, taivutus, taonta, valssaus ja vesimuovaus. Muovattu tuote voidaan myös lämpökäsitellä ja pintakäsitellä. Vaihtoehtoja muovaukselle on lastuavat työstömenetelmät, valut ja lisäävät valmistusmenetelmät.

Muovausmenetelmät

Tyypillisesti muovausta käytetään metallisille ohutlevyille, mutta myös muoveille. Muoveille soveltuvat muovausmenetelmät ovat mm. ekstruusio, taivutus ja särmäys. Muovauksessa kappaletta voidaan joko kuumentaa tai kylmämuovata. 

Kuumamuovauksessa kappale kuumennetaan ennen muovaamista. Kuumamuovauksella ei materiaalin lujuus ja sitkeys kärsi yhtä paljon kuin kylmämuovaamisessa, mutta se on kalliimpaa kuin kylmämuovaus. Kuumamuovaus vie paljon energiaa ja kuumennuksia ja jäähdytyksiä voi olla useampi. Kuumamuovauksia ovat mm. ekstruusio, kuumavalssaus, kuumaveto, painomuovaus ja taonta. 

Kylmämuovauksessa metallia muokataan kylmänä eli ei lämmitettynä. Kylmämuovaus voi aiheuttaa metallin mikrorankenteeseen dislokaatioita, jotka kovettavat ja haurastuttavat metallia. Kylmämuovauksen jälkeen kappale voidaan myös lämpökäsitellä, jotta sitkeys paranee. Kylmämuovausmenetelmiä ovat mm. kylmävalssaus, painosorvaus, rullamuovaus, syväveto, särmäys ja taivutus.