Jauhemetallurgia, sintraus tai pulverimetallurgia on valmistustekniikka, jossa jauhetusta raaka-aineesta valmistetaan kuumennuksen avulla tuote. Tuote voi olla muottiin ruiskutettu tai kaadettu ja kuumennuksen (alle sulamispisteen) aikana tapahtuva kylmähitsaus sitoo kappaleen. Jauhemetallurgiassa eniten käytettyjä metalleja ovat mm. rauta-teräs, alumiiniseokset, kupariseokset, volframi, karbidi, nikkeli, ruostumaton teräs ja pikateräs.

Jauhemetallurgian soveltuvuus ja esimerkkiosia

Jauhemetallurgian etuina ovat mm. haluttu huokoisuus, toivottu magneettikentän suunta, pystytään valmistamaan tuotteita kovista materiaaleista, tasainen rakenne, hyvä pinnanlaatu, mahdollistaa monimutkaiset kappaleiden valmistuksen, pieni materiaalihukka ja mahdollistaa monipuoliset metalliseokset.

Autoteollisuus on yksi suurimpia jauhemetallurgia käyttäjiä. Jauhemetallurgian hallittua huokoisuutta hyödynnetään mm. itsevoitelevissa laakereissa ja magneettista suuntautumista hyödynnetään kestomagneettien valmistuksessa. Kovametallit valmistetaan jauhemetallurgisesti.

Jauhemetallurgian rajoitteina ovat mm. mekaaniset ominaisuudet, tuotekoko ja työkalukustannukset.

Jauhemetallurgia prosessina

Jauhemetallurgian vaiheet ovat jauheen valmistus, toivottujen jauheseosten sekoitus, jauhemassan muotoilu puristamalla ja massan kiinteyttäminen sintraamalla. Jauhemetallurgian raaka-aineena voi olla metalli- tai metalliseosjauheet sekä toivotut lisäaineet kuten grafiitti ja voiteluaineet.

Jauheiden muotoilu voidaan suorittaa kuumapuristamalla (muottiinpuristus, suulakepuristus, suihkutus ja paineeton sintraus), lämmin puristuksella (ruiskuvalu, muottiinpuristus) tai kylmäpuristuksella (valssaus, muottiinpuristus, savivalanta, kylmämuotoilu ja ruiskuvalu). Jauhemassan kuumennus eli sintraus voidaan suorittaa tietyssä atmosfäärissä tai tyhjiössä. Jauhemetallurgisesti valmistetun kappale voidaan vielä viimeistellä esimerkiksi koneistamalla, pinnoittamalla, lämpökäsittelyllä, kyllästämisellä, hiomisella tai höyrykäsittelyllä.