Liittämisellä tarkoitetaan pysyvää tai väliaikaista kahden tai useamman osan kiinnittämistä toisiinsa. Liittämismenetelmiä ovat mm. liimaus, hitsaus, kylmähitsaus, juottaminen, teippaus ja mekaaniset kiinnitystavat kuten ruuvaus, kierteet, niittaus, ompelu, laippaliitokset, lukkoliitokset ja palapeliliitokset. Liittämismenetelmiä tarvitaan aina kun tuote koostuu kahdesta tai useammasta osasta kokoamalla. Liitosmenetelmä valitaan materiaalin, tarpeen ja liitokseen kohdistuvien rasitusten mukaisesti.

Erilaisia liitoksia

Liittämismenetelmän valintaan vaikuttavat useat tekijät kuten materiaalit, kohdistuvat rasitukset ja ympäristötekijät. Metallipintoja yhdistettäessä tulee huomioida mm. galvaanisen korroosion mahdollisuus. Tyypillisiä metallin liittämismenetelmiä ovat mm. hitsaus ja mekaaniset liitokset, mutta metalleja voidaan myös mm. liimata. Muoveja tyypillisesti liimataan, hitsataan ja liitetään mekaanisesti. Puu tuotteet puolestaan tyypillisesti liimataan, ruuvataan ja liitetään mm. lukkoliitoksella. Myös eri materiaaleja voidaan yhdistää keskenään ja esimerkiksi liimoja on kehitelty tuomaan hyvän adheesion eri materiaalien välille.

Liitettyjä esimerkkituotteita

Liittämismenetelmiä aina hyödynnetään tuotteessa, joka koostuu useammasta kuin yhdestä osasta. Esimerkkejä ovat mm. laitteet, koneet, autot, huonekalut, rakennukset ja kengät.