Tuotteet ja puolituotteet valmistetaan eri valmistustekniikoin. Eri materiaalit ja erilaiset tarpeet vaativat omat valmistusmenetelmänsä, joilla voidaan vaikuttaa mm. materiaalin ominaisuuksiin, tuotteen kestävyyteen ja hintaan. Valmistusmenetelmiä ovat mm. erilaiset valut, lisäävät valmistusmenetelmät, lastuavat työstömenetelmät, sintraus, liittäminen ja muovaus. Valmistusmenetelmän valintaan vaikuttaa mm. tuotteeseen kohdistuvat rasitukset, valittu materiaali, käytettävissä olevat menetelmät, valmistussarjan suuruus ja tuotantokustannus.

Materiaalien valmistusmenetelmät

Eri materiaaleille soveltuvat eri valmistusmenetelmät. Esimerkiksi puulle soveltuvat mm. lastuavat työstömenetelmät, liittäminen, osa muovausmenetelmistä, lämpökäsittely ja pintakäsittely. Keraameille puolestaan soveltuvat mm. valu, sintraus, osa lastuavista työstömenetelmistä, liittäminen ja pintakäsittely. 

Muovituotteita voidaan valmistaa useasta eri muovilaadusta lujitettuna tai ilman ja eri menetelmin. Muovituotteiden valmistusmenetelmiä ovat mm. ekstruusio, valu, ruiskuvalu, rotaatiovalu, puristusmenetelmät kuten kalvo- ja tasopuristus, puhallusmuovaus, lämpömuovaus, lisäävät valmistusmenetelmät (3D-tulostus), laminointi, kuitukelaus, paineinjektointi, valssaus ja lastuavat työstömenetelmät. Muoveja voidaan myös liittää ja muovata.

Metallituotteita voidaan valmistaa myös usealla eri menetelmällä. Metallituotteiden valmistusmenetelmiä ovat mm. erilaiset valut, lisäävät valmistusmenetelmät, lastuavat työstömenetelmät, sintraus, liittäminen, muovaus, lämpökäsittely ja pintakäsittely. 

Tuotteiden valmistuksessa tulee huomioida tuotteiden turvallisuus ja laaditut säädökset ja lait. Esimerkiksi elintarvikekosketukseen tulevien tuotteiden tulee täyttää tarvittavat vaatimukset ja elektroniikan valmistuksessa sekä rakennustekniikassa ovat omat vaatimuksensa.