Valmistusmateriaalit ovat joko luonnon raaka-aineita tai ihmisten tuottamista raaka-aineista valmistettuja materiaaleja, joista valmistetaan tuotteita. Materiaalit tyypillisesti jaotellaan metalleihin, keraameihin, polymeereihin, komposiitteihin, tekstiileihin ja orgaanisiin materiaaleihin kuten puuhun, luuhun, paperiin, nahkaan ja biomateriaaleihin. Materiaaleja käytetään jokaisessa konkreettisessa tuotteessa. Materiaalivalinnalla voidaan vaikuttaa mm. tuotteen ominaisuuksiin, kestävyyteen, valmistettavuuteen, tuotteen hintaan, kierrätettävyyteen ja ympäristövaikutuksiin.

Materiaalien ominaisuudet

Materiaalien ominaisuudet vaihtelevat suuresti ja materiaalivalinnalla on suuri merkitys tuotteen käyttöikään, turvallisuuteen, tuotteen kierrätettävyyteen, ympäristövaikutuksiin ja tuotteen hintaan. Materiaalien ominaisuuksia ovat mm. tiheys, kovuus, sitkeys, joustavuus, sulamispiste, haju, korroosionkesto, sähkön- ja lämmönjohtokyky, myrkyllisyys, kemikaalienkesto, palo-ominaisuudet kuten syttymisherkkyys sekä pinnan ominaisuudet kuten mm. pinnankarheus, väri ja kiilto. Materiaalin ominaisuuksiin vaikuttaa raaka-aineen kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet sekä aineen olomuoto. 

Materiaalien käytön rajoitukset

Myrkyllisten ja haitallisten materiaalien käyttöä on rajoitettu erilaisten säädösten avulla kuten REACH ja RoHS. Muita huomioon otettavia säädöksiä ovat mm. WEEE, ELV, elintarvikkeiden kontaktimateriaalien säädökset, Conflict Minerals Regulation sekä muut säädökset koskien käyttökohteita kuten mm. rajoitukset lääkinnällisiin laitteisiin, rakennustuotteisiin ja leluihin.

Categories: Materiaalit