Muoveihin kuuluu laajasti erilaisia polymeerejä. Eri muovilaaduilla on suuriakin eroja mm. ominaisuuksiltaan, käyttökohteiltaan, hinnaltaan ja kierrätettävyydeltään. Muovit voidaan jaotella kerta- ja kestomuoveihin. Kestomuovit voidaan sulattaa ja muotoilla uudelleen, kun taas kertamuoveja ei voida uudelleen sulattaa. Muovit voidaan jaotella myös erikoismuoveihin, teknisiin muoveihin ja valtamuoveihin.

Erilaisia muovilaatuja

Alla olevassa taulukossa on esimerkkejä erilaisista muovilaaduista.

  Kestomuovit Kertamuovit Keskihinta €/kg
Erikoismuovit PI, PAI, PPSU, PPS, LCP, PEEK   80
Tekniset muovit PEI, PSU, PC, PMMA, PTFE, PA11, PA12, POM EP, PUR, TPE UF 17
Valtamuovit PS, PVC, PET, PP, EE, LDPE, HDPE UP, PF 2

Muovien ominaisuudet vaihtelevat laajasti ja käytettävä muovi on valittava käyttökohteen mukaisesti. Muoveja voidaan myös seostaa lisäaineille, lujitteilla ja täyteaineilla tuoden uusia ominaisuuksia. Erikoisominaisuuksia muoveissa ovat mm. sähkönjohtavuus, antibakteeriset ominaisuudet, bioyhteensopivuus, itsepuhdistuvat muovit, värinvaihto ja korkean lämmönkesto.

Muovituotteiden valmistus ja käyttö

Muoveja valmistetaan hiilivedyistä, jotka jäävät yli polttoaineiden tuotannosta. Muoveja voidaan valmistaa myös biologisista prosesseista saatavista hiilivedyistä ja nämä tuotteet voivat olla tavallisia muoveja tai kompostoituvia muoveja. Biomuoveja voidaan valmistaa osittain tai kokonaan uusiutuvista materiaaleista kuten glukoosista, glyseriinistä, laktoosista tai rasvahapoista. Näitä luonnon monomeerejä saadaan esimerkiksi sokerista, viljasta, tärkkelyksestä, selluloosasta, öljyistä tai rasvoista.

Muovituotteita voidaan valmistaa useilla menetelmillä. Perusmenetelmiä ovat mm. ekstruusio, kalanterointi, puhalluskalvoekstruusio, puhallusmuovaus, rotaatiovalu, ruiskuvalu, tyhjiömuovaus, lämpömuovaus. Lujitemuoveissa eli komposiiteissa on tyypillisesti kuitumainen lujite sekoitettuna muoviin. Lujitemuovien valmistusmenetelmiä ovat mm. laminointi-, puristus-, suulakepuristusmenetelmä, injektointi ja kuitukelaus. Lujitemuovin kuidut lisäävät muovin lujuutta.

Muovien käsittely

Muoveja voidaan muokata mm. erilaisin lastuavin menetelmin, niitä voidaan tulostaa ja useimpia muoveja voidaan myös pintakäsitellä. Muoveja voidaan myös liittää toisiinsa mm. niiteillä, kierteillä tai ahdistusliitoksilla. Muovit ovat myös liimattavissa ja osa muoveista soveltuu myös hitsattavaksi. 

Muovilaadut ovat yleisesti merkitty tuotteeseen materiaalin tunnistusta varten ja helpottamaan kierrätystä.