Metalleja hyödynnetään laajasti niiden ominaisuuksien takia. Tyypillisiä ominaisuuksia ovat kovuus, lujuus, sitkeys, suuri tiheys, korkea sulamislämpötila, muokattavuus, läpinäkymättömyys, kiiltävyys ja hyvä sähkön- ja lämmönjohtokyky. Ominaisuudet ovat metallikohtaisia ja metallien ominaisuuksia voidaan vaikuttaa mm. seostamalla, muokkaamalla ja lämpökäsittelyillä. Tyypillisiä metallin muokkaus menetelmiä ovat mm. hiominen, valssaaminen, takominen, taivutus, pursotus, valaminen ja koneistus. 

Metallien ominaisuudet

Tuotteen materiaalivalinta on tehtävä huolellisesti. Metallien ominaisuudet vaihtelevat suuressa määrin ja väärä valinta voi aiheuttaa turvallisuusriskin. Metallien lujuus, sitkeys, kovuus ja muut ominaisuudet ovat määriteltävissä standardien mukaisesti. Esimerkiksi metallien lujuutta voidaan testata vetokokein ja kovuutta puolestaan voidaan mitata menetelmillä kuten Rockwell, Brinell, Vickers ja Mohs.

Metalleilla on myös metallikohtaiset sulamislämpötilat, jotka eroavat laajasti toisistaan kuten tinan sulamispiste on vain 232 ℃, kun taas raudalla puolestaan 1538 ℃. Sulamislämpötila vaikuttaa valittaviin käsittelymenetelmiin ja käyttökohteisiin. Sulamispisteeseen voidaan vaikuttaa myös seostamalla.

Metalleilla on eri tiheydet, jotka vaikuttavat mm. metallin painoon. Esimerkiksi litiumia käytetään akuissa sen keveyden vuoksi. Tiheydet vaikuttavat myös muihin ominaisuuksiin.

Muita metallien ominaisuuksia hyödynnetään myös laajasti. Esimerkiksi metallien kiiltoa hyödynnetään mm. peileissä. Ominaisuudet voivat riippua myös esimerkiksi kerrospaksuudesta kuten metallien läpinäkymättömyys. Ohutta metallista nanopinnoitetta lisätään mm. luodinkestävään läpinäkyvään lasiin. 

Metallien käyttö

Metalleja käytetään lähes joka teollisuuden alalla ja kotitalouksissa. Teollisuudessa paljon käytettyjä metalleja ovat mm. kupari, alumiini, sinkki, tina, kulta, nikkeli, hopea, lyijy ja titaani.

Metallituotteita ovat keittiökalusteet kuten kattilat ja aterimet, elektroniikassa hyödynnetään sähkönjohtavuutta esimerkiksi sähköjohdoissa, kiiltoa ja näyttävää pintaa hyödynnetään koruissa ja kestävyyttä hyödynnetään mm. kolikoissa.