EN 1.4404 on yksi yleisimmin käytetyistä ruostumattomista teräksistä. Materiaali tunnetaan myös Yhdysvaltalaisten AISI (AISI 316L) ja ASTM (ASTM A276-98b 316L) standardien mukaisesti nimellä 316L. Yleiskielellä materiaaliin usein viitataan kirkkaana tai haponkestävänä, “happosena” teräksenä. Puhekielen nimityksestä voidaankin päätellä, että materiaali kestää suhteellisen hyvin eri happoja ja emäksiä soveltuen siten hyvin prosessiteollisuuden raaka-aineeksi. Hitsattavuus, mekaaniset ominaisuudet sekä korroosionkesto tekevät materiaalista myös houkuttelevan vaihtoehdon haastavien olosuhteiden rakennemateriaaliksi.

Haponkestävän teräksen ominaisuudet

Taulukossa alla on listattu haponkestävälle teräksellle tyypillisiä mekaanisia-, lämpö- ja sähköisiä ominaisuuksia.

Mekaaniset ominaisuudet
Tiheys – kg / m³ 8000
Vetomurtolujuus – N / mm² – MPa – Rm 520 – 680
Vetomurtolujuus – N / mm² – MPa – Rp0,2 220 – 240
Kimmomoduuli – kN / mm² – GPa 200
Poissonin kerroin 0,28
Brinell kovuus 215
Lämpöominaisuudet
Ominaislämpökapasiteetti – (J/kg·K)@20°C 500
Sulamispiste – °C 1400
Lämmönjohtavuus – W/(m·K)@20°C 15
Lämpolaajenemiskerroin – 1/K 16,5
Sähköiset ominaisuudet
Ominaisvastus – Ω⋅m 0,75

Materiaalin erityisominaisuudet

EN 1.4404 tunnetaan erityisesti sen kyvystä kestää happoja ja emäksiä. Lisäksi materiaalin mekaaniset ja muokattavuusominaisuudet helpottavat raaka-aineiden työstöä erityyppisiksi lopputuotteiksi.

Käyttökohteita

Prosessiteollisuus käyttää materiaalia laajasti putkistojen ja painejärjestelmien raaka-aineena, materiaalista valmistettuja heloja, venttiilejä, putkia, laippoja, yms. on helposti saatavilla.

Meriteollisuudessa haponkestävää EN 1.4404 terästä käytetään, korroosion osalta vaativissa suolaisissa meriolosuhteissa, työkoneiden, kaiteiden ja muiden korroosiolle herkkien tuotteiden valmistuksessa. Käyttöä helpottaa samasta materiaalista valmistettujen kiinnikkeiden (pultit, mutteri, aluslevyt, yms.) hyvä saatavuus, jolla vähennetään sähkökemiallisten korroosion riskiä.