Särmäys

Särmäys on muovausmenetelmä, jossa tyypillisesti ohutlevyyn aiheutetaan pysyviä muodonmuutoksia särmäyspuristimella. Särmäystä käytetään yleisesti alle 3 mm paksujen metallista valmistettujen ohutlevyjen työstämiseen. Muita vastaavia menetelmiä ovat mm. taivutus ja kulmaus. Särmäyksessä ohutlevy taivutetaan särmäyspuristimella haluttuun kulmaan tai muotoon. Särmäysmenetelmiä ovat mm. vapaataivutus, litistys, pohjaaniskutaivutus, u-taivutus, loveaminen ja taivutus elastista vastinta käyttäen. Read more…

Tarkkuusvalu

Tarkkuusvalu on tyypillisesti metallien valamistekniikka, jolla voidaan valaa yksityiskohtaisia kappaleita. Tarkkuusvalu soveltuu pienille, mittatarkkuutta vaativille ja haastavan muotoisille osille. Tarkkuusvalu toteutetaan joko kipsillä tai keraamisella muotilla, joka kasvatetaan mallikappaleen pintaan. Tarkkuusvalumuotit ovat kertakäyttöisiä ja ne rikotaan, jotta saadaan tuote ulos muotista. Tarkkuusvalua hyödynnetään mm. autoteollisuudessa ja prototyyppien valmistuksessa.  Tarkkuusvalun edut Read more…

Valurauta

Valurauta on raudan ja hiilen seos, missä on lisänä muitakin seosaineita ominaisuuksia parantamaan tai vain epäpuhtauksina. Valuraudaksi kutsutaan tyypillisesti seosta, jossa on rautaa vähintään 50% ja hiiltä yli 2,1%. Valurauta on helposti valettavissa ja sitä käytetään monella eri teollisuuden alalla. Valuraudat ovat lämpökäsiteltävissä, koneistettavia ja ne voidaanmyös pintakäsitellä. Valuraudan esimerkkituotteita Read more…

Erilaiset valmistusmenetelmät

Tuotteet ja puolituotteet valmistetaan eri valmistusmenetelmin. Eri materiaalit ja erilaiset tarpeet vaativat omat valmistusmenetelmänsä, joilla voidaan vaikuttaa mm. materiaalin ominaisuuksiin, tuotteen kestävyyteen ja hintaan.

Liittämismenetelmät

Liittämisellä tarkoitetaan pysyvää tai väliaikaista kahden tai useamman osan kiinnittämistä toisiinsa. Liittämismenetelmiä ovat mm. liimaus, hitsaus, kylmähitsaus, juottaminen, teippaus ja mekaaniset kiinnitystavat kuten ruuvaus, kierteet, niittaus, ompelu, laippaliitokset, lukkoliitokset ja palapeliliitokset.

Hiekkavalumuotti

Hiekkavalu

Hiekkavalu on tyypillisesti metallin valamismenetelmä, jolla voidaan valmistaa mm. koneen osia ja työkaluja. Hiekkavalumuotit ovat yksi- tai kaksiosaisia hiekasta sideaineella kovetettuja muotteja. Hiekkavalumuotit valmistetaan käyttämällä valumallia, joka on kopio halutusta tuotteesta. Valumalliin on lisätty valamista varten valujärjestelmän osia kuten täyttökohta. Hiekkavalut tyypillisesti rikotaan, jotta tuote saadaan ulos muotista.

CNC-Koneistus

CNC-koneistus tulee sanoista Computerized Numerical Control ja se on tietokoneohjattu lastuava työstömenetelmä. Tuote tyypillisesti vain viimeistellään koneistamalla. Koneistus suoritetaan tietokoneohjatulla työstökeskuksella tyypillisesti jyrsimällä tai sorvaamalla.

Jauhemetallurgia

Jauhemetallurgia tai pulverimetallurgia on valmistustekniikka, jossa jauhetusta raaka-aineesta valmistetaan kuumennuksen avulla tuote. Jauhemetallurgiassa eniten käytettyjä metalleja ovat mm. rauta-teräs, alumiiniseokset, kupariseokset, volframi, karbidi, nikkeli, ruostumaton teräs ja pikateräs.

Materiaalien muovaus

Muovauksella tarkoitetaan materiaalin muokkaamista mekaanisesti. Muovaus soveltuu materiaaleille, joissa tapahtuu plastisia muodonmuutoksia kuten metallille ja muoville. Vaihtoehtoja muovaukselle on lastuavat työstömenetelmät, valut ja lisäävät valmistusmenetelmät.

Automaatio ja automaatiojärjestelmät

Automaatiolla tarkoitetaan ohjelmoitua, itsenäisesti toimivaa laitetta tai järjestelmää. Yksinkertaisimmillaan automaatio on esimerkiksi vesihanasta tulevan veden lämpötilan kontrollointi, hissin toiminta tai ovien automaattinen avautuminen ihmiselle, joka on kävelemässä sisään tai ulos rakennuksesta. Automaatiojärjestelmä voi olla yksittäinen ohjelmoitu logiikkalaite, joka tekee ainoastaan yhtä asiaa kuten oven avaus tai se voi olla koko tehtaan ohjaamista varten rakennettu järjestelmä esimerkiksi paperitehdasta varten.